top of page

איכות חיים

תחום איכות החיים מורכב מתתי-פרקים שונים, שמטרתם שיפור משמעותי בתשתיות הסובבות את מקום המגורים, שיפור אזורי התעסוקה ופיתוח אזורים ירוקים לשעות הפנאי.

הפעולות הכלולות בתחום שיפור השירות לאזרח הן בין היתר:

 • סיום פרויקט רחב של רישום הכתובות ועדכונן בשכונות השונות.

 •  הפעלת תוכנית להרחבת שיפור הניקיון במזרח העיר.

 •  שיפור המרחב הציבורי באמצעות פיתוח שטחים לטובת גינות שעשועים והתקנת מתקני כושר ומשחק.

 •  הפעלת מגוון תוכניות לבני נוער למניעת אלימות ומאבק בסמים ובאלכוהול.

 

פרק איכות החיים מיושם ברובו על ידי עיריית ירושלים בשיתוף גורמים נוספים.

לטובת יישום הפרק הוקם צוות המתעדכן בהתקדמות היישום בשטח. חברי הצוות הם נציגי העירייה, משרד ירושלים ומורשת, המשרד לביטחון פנים והיחידה לשיתוף הציבור. 

Trash Pick-Up
רישום כתובת
רישום כתובת 
home keys

רישום כתובות 

התקנת שמות רחובות ועדכונם במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות, לצורך שיפור השירותים לתושבים

שצ"פ (שטחי ציבור פתוח)

תוכנית הכוללת:

 • הצבת מתקני כושר ומשחק בדרך יריחו

 • מפרדה בסולטן סלימאן 

 • פיתוח חלק מהשטח והצבת מתקני כושר בשמואל בן עדינה דרך א-טור

 • פארק אבו טור 

 • גן שכונת המורים - אל בירוני

 • כניסה לעיסוויה 

 • פארק רובעי בבני אומיה 

 

הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול
הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול 

הכשרת נוער   

סדנאות והכשרות בנושא מניעת אלימות, סמים ואלכוהול

זהירות בדרכים ומבחני תיאוריה   

הכשרת בני נוער למבחני תיאוריה ולזהירות בדרכים 

קורס דו-קיום  

קורס לבני נוער מוסלמים ויהודים  

חזרה למוטב  

מדריך לפיקוח התנהלות נכונה במגרש 

סדנת מוסיקה  

חוגי נגינה מסורתיים 

מנהיגות קהילתית  

תוכנית מניעה באמצעות דו-קיום בין סטודנטים יהודים לסטודנטים מהחברה הערבית  

פעילות נוער מחוץ לשכונה     

הפעלת אירועים לבני נוער ויציאה לפעילות מחוץ לשכונה 

הכשרת מתנדבים     

בתחומים שונים, כגון: מנהיגות, מד"א, מניעת אלימות, תקשורת בונה

צוות חירום שכונתי     

הכשרת מתנדבים כסוכני שינוי חברתי והובלת תהליכים למניעת אלימות 

רכז קהילתי      

כיתה חכמה קהילתית    

פעילויות איכותיות אלטרנטיביות לבני נוער, הקמת כיתה חכמה הכוללת אמצעים טכנולוגיים 

אירועי נוער וקהילה  

בסמוך לאירועים מיוחדים ולחגים 

שירות לאומי אזרחי 

שילוב צעירים בחברה ע"י גיוסם לשירות אזרחי בפרויקטים קהילתיים וחברתיים

מנהיגות נוער בחירום  

הפעלת נערים והכשרתם בנושא מנהיגות, כלים למניעת אלימות, תקשרות מונעת הסלמה והעצמה 

שינוי תרבות נהיגה   

הכשרת הורים לשינוי תרבות הנהיגה באמצעות סימולטור המדמה נסיעה ליד בתי ספר וגני ילדים 

מניעת אלימות - מגרש מואר   

הגנה אישית - נערות    

סדנאות מוגנות אישית לנערות

מנהיגות נשים בקהילה     

הכשרת מנהיגות בקהילה להובלת מהלכים חברתיים, כלכליים וקהילתיים 

הכשרת נוער     

סדנאות והכשרות בנושא מניעת אלימות, סמים ואלכוהול

שיפור תשתיות ביוב וניקוז
שיפור תשתיות ביוב וניקוז 
Road Constuction

גובש צוות עבודה לשיפור תוכניות בתחומי תשתיות וביוב הכוללות 20 פרויקטים 

ניקיון
ניקיון

הרחבת שירותי הניקיון במזרח ירושלים 

בשנת 2020 העירייה השקיעה כ- 50 מיליון ₪
לטובת פעולות ניקיון במזרח ירושלים.
11 מיליון מתוכם הגיעו מתוקף החלטת ממשלה 3790 .
התקציב שימש למגוון פעולות הכוללות בעיקר שכר-עובדים

עבור:
√ טיאוט ושטיפת רחובות
√ פינוי מפגעים
√ מבצעי ניקיון בשפ"פ ועוד.
בשנה האחרונה מושקעים מאמצים גדולים להסדרת תשתיות הניקיון במזרח העיר. העירייה בשיתוף משרד הגנת הסביבה, מיישמים את
החלטת ממשלה 2684 , ומשקיעים עשרות מיליוני שקלים לטובת:
√ רכש משאיות לפינוי אשפה
√ רכש רכבי טיאוט ושטיפה
√ רכש מנופים לפינוי גזם וגרוטאות
√ מאות כלי אצירה הוחלפו או נוספו בשכונות השונות
√ נבנו עשרות משטחי בטון להסדרת מיקומי כלי האצירה
√ הוצבו עשרות אשפתונים

מדלת אל דלת 

תוכנית הסברה להגברת המודעות בקרב התושבים לשמירה על הניקיון במרחב הציבורי בשכונות במזרח ירושלים

59773c71-3195-49ba-b4f8-ad57abf7dbe5.jfi
מבני ציבור
מבני ציבור
מבני ציבור.PNG
דוחות ביצוע
bottom of page