top of page

רווחה

תוכניות החומש בתחום הרווחה פועלות בחמישה מישורים: נוער וצעירים; חינוך ורווחה; עוני; זיקנה; מניעה בגיל הרך.

התוכניות מחולקות לשני סוגים:

1. תוכניות טיפוליות, שמטרתן להנגיש סיוע טיפולי בקרב אוכלוסיות נזקקות. בין התוכניות: "מיתר", מרכז הורים למתבגרים, "יחד מלא".

2. תוכניות מניעה, שמטרתן לצמצם תופעות חברתיות שליליות ולהעלות את מודעות האוכלוסייה אליהן, למשל פיתוח חוסן משפחתי.

התוכניות פועלות בשש לשכות הרווחה של מזרח העיר ופזורות בכל שכונותיה.

שאיפתו המרכזית של אגד תוכניות החומש ברווחה הוא להעצים את אוכלוסיית מזרח העיר.

Education Books Bookshelfs
מניעת נשירה
מניעת נשירה

מית"ר דרומי   

מרכזי יום תומכים לנוער בסיכון הכוללים הכנה לתעסוקה, שיפור מיומנויות לימודיות וחינוכיות בקרב נערים, שילוב במערכות נורמטיביות בתחום התעסוקה והלימודים 

מט"ל    

מסגרת תמיכה וטיפול לנוער בסיכון, מניעת נשירה ושיפור תפקוד, הקניית מיומנויות וכישורים חברתיים, מניעת שוטטות ואלימות 

בית חם  

מסגרת תמיכה וטיפול לנערות בסיכון, מניעת נשירה, שיפור תפקוד, הקניית מיומנויות וכישורים חברתיים, מניעת שוטטות ואלימות

מועדוניות   

(לגילאים 18-3)

מסגרת חינוכית-טיפולית משלימה הפועלת לחיזוק הביטחון העצמי והדימוי העצמי של הילדים וחיזוק מערכת היחסים בין הורים לילדים

מוגנות 

הדרכות להורים ולצוותי החינוך בנושא מוגנות מינית לצורך העלאת מודעות ההורים ומתן כלים להגן על ילדיהם 

טיפולים קבוצתיים לילדים ובני נוער 

טיפול קבוצתי באמצעות כלים יצירתיים לשיפור ההתנהגות, תקשורת הורה ילד והדימוי העצמי של ילדים ונוער

מטפחים

ליווי לילדים עם קשיי תפקוד בתחום האישי, החברתי, והלימוד. הקטנת אחזו הילדים החיים בנסיבות משפחתיות הפוגעות ברווחתם והקטנת אחוז הילדים שמדווחים במצבים קצוניים של בדידות וניכור

מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול   

מניעת נשירה, שיפור התפקוד בבית ספר, איתור מכורים והורדת אחוז המשתמשים בסמים ובאלכוהול

מניעת נישואים בגיל צעיר וקידום זוגיות מכבדת   

שיפור במצב הרגשי, העלאת גיל הנישואים בקרב הבנות

יחד מלא  

שיפור בהישגים לימודיים, מניעת נשירה סמויה וגלויה, שיפור האקלים הבית ספרי, שיפור במצב הרגשי, החברתי וההתנהגותי של התלמידים

ניצנים   

(ילדים בגיל 3 עד סוף כיתה ב')

מסגרת המאפשרת להעניק מענים טיפוליים- רגשיים לילדים ומשפחות הזקוקות לכך.חיזוק הקשר בין ילדי הצהרון והוריו ואיתור ילדים בעלי עיכוב התפתחותי

נוער וצעירים
נוער וצעירים

יחידות איתור 

מענה לאיתור בני נוער בסיכון, המצוי על ציר שימוש באלכוהול וסמים בזירות ובמרחבים שבהם הם שוהים

מיתר צפוני  

שיפור מיומנויות לימודיות וחינוכיות בקרב נערים, שילוב במערכת נורמטיבית בתחום התעסוקה והלימודים 

Legs in Jeans

מרכז הורים מתבגרים 

מרכז טיפולי למתבגרים ולהורים, צמצום ומניעת מצבי סיכון וסכנה של ילדים במסגרת המשפחתית (הזנחה, פגיעות), שיפור רווחתם וביטחונם והוצאתם ממעגל הסיכון

בית חם 

מסגרת תמיכה וטיפול בנערות בסיכון, מניעת נשירה, שיפור תפקוד מיומנויות, הקניית כישורים חברתיים ומניעת שוטטות ואלימות 

מניעה בגיל הרך
מניעה בגיל הרך

מרכז אימהות 

הקנייה וחיזוק של כלים ומיומנויות לטיפול ולקידום התפתחות התינוק, הקניית מידע רלוונטי לנשים לאחר לידה בתחומי הורות, זוגיות, עבודה, בריאות, ומניעת קשיים בקרב התינוק והאם

שעת קשר  

מסגרת המחזקת את הקשר בין ההורה לילדיו, העלאת המודעות לבילוי זמן איכות עם הילד והקניית ידע וכלים לשם כך

Kids Swinging

מיצוי זכויות התפתחות הילד 

ליווי למשפחות שבהן ילד עם חשד לעיכוב התפתחותי ופעולות להעלאת המודעות 

מניעת סיכון לילדים להורים עם מוגבלות  

הרחבת מערכת התמיכה שתאפשר להורים לגדל את ילדיהם בבית, כולל שילוב במסגרות בקהילה, מתן כלים להתמודדות ולקידום התפתחות תקינה של הילדים ואבחון מוקדם של עיכוב התפתחות

זקנה
זיקנה
A Man Reading a Book Outdoors

מבדידות להשתייכות 

מרכז המספק מגוון תוכניות ומענים פרטניים, קבוצתיים וקהילתיים עבור זקנים החווים בדידות. קידום שותפויות בין שירותים בקהילה, איתור של זקנים החווים בדידות והפעלת מועדונים

תוכנויות התמודדות עם דמנציה 

מועדונים, תוכניות הפגת בדידות ומניעה בתחום הדמנציה, בניית מערך שירות לאנשים הסובלים מדמנציה ובני משפחותיהם ולאוכלוסיית הבודדים. הקלה בתחושת המעמסה הרגשית 

תוכניות למרותקי בית 

העלאת מספר השירותים שמונגשים למרותקים ופיתוח ושימור מיומנויות ותיפקוד המרותקים

עוני
עוני

אפיקי הצלחה תעסוקה תעסוקה    

ליווי אישי וקבוצתי למתן כלים להשתלבות בתעסוקה איכותית, העלאת אחוז הנשים המועסקות ושילוב גברים בתעסוקה איכותית

אפיקי הצלחה (חילוץ מעוני וממעגל הרווחה, מיצוי זכויות, סדנאות לכלכלת המשפחה ושילוב בתעסוקה).  

פעילויות להגדלת ההכנסה באמצעות שילוב או שדרוג בתעסוקה, העלאות המודעות למיצוי זכויות ולשיפור בהתנהלות פיננסית, משפחתית וכללית

ריכוז תוכנית גיל הרך  

המשחק ככלי

איתור וייעוץ במרכזים לאם והילד והעלאת מודעות ההורים לחשיבות המשחק בגיל הרך. איתור הילדים והמשפחות הנמצאים בסיכון, ייעוץ להורים החשים מבולבלים ואובדי עצות לאור השינויים וההתנהגויות המתרחשים לנגד עיניהם בכל הקשור להתייחסות לבנם/בתם

מרכזי עוצמה   

מערך מענים ייחודיים למשפחות המתמודדות עם עוני והדרה חברתית, מודל תפעולי ארגוני הנותן מענה לצרכים של אנשים החיים בעוני ובהדרה, פיתוח מענים קיימים, הגדלת הכנסות, העלאת המודעות למיצוי זכויות, הגברת השילוב ברשתות חברתיות

נושמים לרווחה    

תוכנית כוללנית לשיפור מצבן של משפחות החיות בעוני וליווי כלכלי לחילוץ מעוני

תוכניות קהילתיות לפיתוח משפחתי   

מענים פרטניים ומשפחתיים לשיפור היחסים הזוגיים והתפקוד ההורי והקניית מיומנויות וכישורים להתמודדות עם הילדים

אסדאא   

העלאת המודעות והחשיבות לפיתוח קריירה ורכישת השכלה וקיום סדנאות בבתי הספר לשם כך. הכנה לעולם העבודה, חיזוק האחריות בהתנהלות כלכלית נבונה ורכישת מושגי יסוד פיננסיים 

חטואת  

הדרכות לאימהות לפני לידה, חיזוק היחסים בין בני הזוג, חיזוק יכולת התמודדות עם האתגרים ההוריים, הקניית ידע בנושא בריאות האישה והעובר 

אנשי מקצוע במעונות     

עידוד קריאה  

פעולות לקידום אוריינות במרכזי האם והילד, חיזוק הקשר בין הילד להוריו, העלאת המודעות בקרב ההורים לחשיבות ולתרומה של בילוי זמן איכות עם הילד

עו"סים במרכזי האם והילד    

שילוב כוחות וכניסה של עו"סים למרכזי האם והילד לצורך העלאת מודעות ההורים והנגשת שירותים מגוונים

דוחות ביצוע
bottom of page